Εναρκτήρια αφίσα της αναρχικής καμπάνιας διεθνιστικής αλληλεγγύης 3 γέφυρες

3gefires_afisa_low