Από την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ ως το γκρέμισμα κάθε φυλακής

domokoswebΑφίσα ενάντια στις φυλακές τύπου Γ