Συγκέντρωση ενάντια στο νέο μνημόνιο

mnmn3κάλεσμα για συγκέντρωση την

Κυριακή 12/7 19:00 στο πάρκο ντορέ

ενάντια στο νέο μνημόνιο