Εισήγηση των 3 γεφυρών Θεσ/νίκης στην Βαλκανική Αναρχική Συνάντηση

Εισήγηση για την εκδήλωση: “Κοινωνικοί αγώνες, αυτοοργάνωση, η απάτη των εκλογών και το κοινωνικό κίνημα στον ελλαδικό χώρο, 2008-2015” από τη συνέλευση των 3 γεφυρών Θεσ/νίκης

3bridgesGREEK

[iframe https://www.yumpu.com/en/embed/view/JynW9lOcC4rGvVa3 620 600]

3bridgesENGLISH

[iframe https://www.yumpu.com/en/embed/view/71z1VbfnYT0TczF3 620 600]