Aνακοίνωση για τη δίωξη πέντε διαδηλωτών για την πορεία της πρωτομαγιάς στο Μιλάνο

manifestazione-no-expo-1-723x505Ανακοίνωση για τους 5 διαδηλωτές που διώκονται για την πορεία της πρωτομαγιάς στο Μιλάνο

Στις 12 Νοεμβρίου 2015 ημέρα γενικής απεργίας μπάτσοι εισβάλλουν σε σπίτια 5 ατόμων στην Αθήνα και τους συλλαμβάνουν. Η σύλληψη πραγματοποιείται με βάση την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από την εισαγγελική αρχή του Μιλάνου. Σύμφωνα με το ένταλμα αυτό, οι 5 κατηγορούνται για τη συμμετοχή τους σε επεισόδια που σημειώθηκαν στο Μιλάνο την πρωτομαγιά του 2015, στη διαδήλωση με κεντρικό σύνθημα το Noexpo, την διαδήλωση δηλαδή ενάντια στη διοργάνωση της διεθνούς έκθεσης Εxpo 2015. Ζητείται η έκδοσή τους στην Ιταλία. Μετά την παρουσία τους στον εισαγγελέα αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους την παρουσία τους τρεις φορές την εβδομάδα στο αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από την χώρα. Την ίδια μέρα της σύλληψης τους πραγματοποιείται κατάληψη στο δημαρχείο Αγ. Παρασκευής και κατόπιν πραγματοποιείται πορεία με την παρουσία πλήθους αλληλέγγυων. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται η απόφαση του εφετείου για το αν θα εκδοθούν στην Ιταλία ή θα δικαστούν εδώ.

Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης καθιερώθηκε νομοθετικά το 2004, εφαρμόζεται και στα 28 κράτη μέλη, εκδίδεται από τις δικαστικές αρχές κράτους μέλους και έχει ισχύ σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αίτημα δικαστικής αρχής ενός κράτους μέλους της ΕΕ για τη σύλληψη προσώπου σε άλλο κράτος μέλος και για παράδοση του προσώπου αυτού στο πρώτο κράτος μέλος με σκοπό την άσκηση δίωξης ή την εκτέλεση ποινής ή μέτρου στερητικού της ελευθερίας. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκδίδεται για βαριά αδικήματα, ενώ είναι η πρώτη φορά που αποδίδεται για πολιτική δραστηριότητα.

Η υπόθεση αυτή έχει αναμφισβήτητα βαρύνουσα πολιτική σημασία καθώς η δίωξη των πέντε διαδηλωτών μόνο τυχαία δεν είναι. Και οι 5 είναι άτομα γνωστά για την πολιτική τους δραστηριότητα συμμετέχοντας ενεργά είτε στο φοιτητικό κίνημα, είτε σε αγώνες τοπικού επιπέδου συμμετέχοντας σε συνελεύσεις γειτονιάς. Όσο οι εκμεταλλευόμενοι αναζητούμε τρόπους σύνδεσης και εκτός συνόρων των κοινών μας αγώνων ενάντια στις πολιτικές του καπιταλισμού που συνθλίβει τις ζωές μας, τόσο –αναμενόμενα- η καταστολή θα αναβαθμίζει τις νομικές τις μεθοδεύσεις προκειμένου να αντιμετωπίζει το κοινό αυτό μέτωπο. Σ΄ αυτή τη συνθήκη, οι αγωνιζόμενοι πρέπει να πυκνώνουμε τις γραμμές μας και μέσα από την έκφραση της διεθνιστικής αλληλεγγύης να  ενισχύσουμε το κοινό μας μέτωπο της αντίστασης στον κοινωνικό και ταξικό πόλεμο. Είναι επιτακτικό τώρα που βλέπουμε να ακονίζεται εκ νέου η μηχανή των λογής αντι-τρομοκρατικών σταυροφοριών που θα δικαιολογήσει νέους επεκτατικούς πολέμους, νέες εκατόμβες νεκρών, αλλά και πάταξη του εσωτερικού εχθρού, να αντεπιτεθούμε σε κράτος και κεφάλαιο με τρόπο πιο οργανωμένο και αποφασιστικό.

Καμία δίωξη, καμία προφυλάκιση, καμία έκδοση των 5 διαδηλωτών.

Announcement about the five protesters who are persecuted for the course of May Day in Milan

On the 12th of November 2015, the day of the general strike, cops raided in 5 people’s houses in Athens and arrested them. They were arrested under a European arrest warrant issued by the Prosecutor of Milan. Under this order, the five are accused of involvement in incidents in Milan on May Day 2015, in the demonstration with the slogan No-expo, the demonstration against the organization of the international exhibition Expo 2015. Their extradition is requested in Italy. After their presence to the prosecutor, they were released on parole (present themselves three times a week at the police station and a ban on leaving the country). On the same day of their arrest an occupation takes place at the town hall of Ag. Paraskevi, followed by a demonstration with a great number of people gathered in solidarity. In the coming days, the decision of the appeal court on whether they will be issued in Italy or tried here is expected.

The European arrest warrant legislation introduced in 2004, applies to all 28 Member States, issued by the judicial authorities of a Member State and has effect throughout the territory of the European Union. It is a request of a judicial authority of one EU Member State to arrest the person in another Member State and extradite that person in the first Member State for prosecution or to serve a sentence or custodial measure. The European arrest warrant is issued for serious offenses, and is the first time issued due to political activity.

This case undoubtedly has major political importance as the prosecution of these five demonstrators is not random. All 5 people are known for their political activity, or actively participating in the student movement, either at local level struggles participating in neighborhood assemblies. As the oppressed are seeking ways to connect our common struggles against the capitalistic policies that crushes our lives, both –as expected- oppression will upgrade its legal approaches in order to face this common front. In this condition, we must thicken our lines and through the expression of international solidarity, strengthen our common front of resistance in the social and class war. At the present situation that any sort of anti-terroristic crusades are inflamed to justify new expansionist wars, new carnages and the crush of the internal enemy , it is imperative to retaliate against state and capital more organized and decisively.

No prosecution, no custody, no extradition of the 5 protesters