Πολιτικό καφενείο: Ούτε 1 ώρα στο στρατό: Συζήτηση με ολικούς αρνητές στράτευσης

Ούτε 1 ώρα στο στρατό

Συζήτηση με ολικούς αρνητές στράτευσης

πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά
είσοδος επί της Λαγκαδά
έναντι δημαρχείου
γραμμή 27 (στάση ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)