Μάιος 2023 αρχείο

Αποχή από τις εκλογές – συμμετοχή στους κοινωνικούς ταξικούς αγώνες

“…εκείνοι που ψηφίζουν χωρίς να προετοιμάζονται για την κοινωνική επανάσταση είναι βλαβεροί για το κίνημα. Εξίσου βλαβεροί είναι και όσοι απέχουν χωρίς να προετοιμάζονται για την κοινωνική επανάσταση…”Μπουεναβεντούρα Ντουρρούτι  Στις 21 Μαΐου έχουν κηρυχθεί εθνικές εκλογές. Ακόμα μια φορά η αστική δημοκρατία ζητά τη συναίνεση από το προλεταριάτο για να το πατήσει κάτω. Καλούμαστε να επιλέξουμε …

Συνέχεια ανάγνωσης